"Hiểu" – Nếu bạn muốn trở thành người vĩ đại
Tại sao con người lại cố gắng trở nên phi thường? Dường như chỉ có con người mới mắc bệnh này. Đó là chứng bệnh không thể chấp nhận bản thân như vốn có. Anh ta muốn trở thành ai đó vĩ đại, “Alexander Đại đế” chẳng hạn. Bất cứ thứ gì thấp hơn mức đó đều không được.