Khoa học - Công nghệ

Sắp có siêu trăng lớn nhất năm 2022 trong hôm nay (13/7)
Siêu trăng lớn nhất năm 2022 diễn ra ngày 13/7 - thời điểm Mặt trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất.