Hà Nội đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần I năm 2022
Sáng 30-9-2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần 1 của các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm và Quốc Oai.