Ô tô - Xe máy

Nghị định mới về lệ phí trước bạ: Ô tô điện chạy pin hưởng 0% phí trước bạ trong 3 năm
Với ô tô điện chạy pin, trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.