Vùng 2 Hải quân chúc mừng năm mới trực tuyến các lực lượng trực Tết trên biển
Nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc, Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức chúc Tết trực tuyến 3 nhà giàn DK1 và 3 tàu của Vùng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.