Lịch tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023
Đến thời điểm này, các kỳ thi đánh giá tư duy, năng lực để tuyển sinh ĐH năm 2023 ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được các trường công bố thời gian dự kiến diễn ra.