Chiến thắng Điên Biên Phủ - nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật
70 tác phẩm tranh, tượng của 57 hoạ sĩ, nhà điêu khắc xuất sắc nhất – lớp thế hệ vàng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng nhiều tác giả đương đại vừa được giới thiệu với người dân Thủ đô.