151 tác phẩm của 128 tác giả tham gia triển lãm
mỹ thuật Đông Nam Bộ
VOVLIVE - Triển lãm mỹ thuật khu vực VII được tổ chức tại Bình Phước có 151 tác phẩm của 128 tác giả là các họa sĩ, nghệ sĩ đến từ các tỉnh Đông Nam bộ.