Hơn 871.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2023
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2023 đạt 871,2 nghìn lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 44,2 lần cùng kỳ năm trước.