Công nghệ 4.0 giúp hợp tác xã phát triển
Từ những phế phẩm như lá, thân cây sả, HTX Huy Chỉ, xã Hùng Sơn (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đầu tư máy móc để chưng cất tinh dầu sả chanh và bán ra thị trường.