Những việc nghĩ đến phải làm ngay
Đừng lấy lý do là "bận việc" mà quên đi những cuộc điện thoại hỏi thăm bố mẹ. Đừng vì bận rộn phát triển sự nghiệp mà quên đừng những câu nói yêu thương với con cái. Cuộc sống là không chờ đợi hãy làm ngay những việc mà chúng ta đang hàng ngày lãng quên.