Tiếp nhận vật phẩm hỗ trợ điều trị covid 19 cho người Việt Nam tại Hàn Quốc
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp nhận số vật phẩm trị giá 1 tỷ 800 triệu VND.