Thêm 2 ngân hàng tăng lãi suất huy động
Ngày 22/4, có thêm 2 ngân hàng tăng lãi suất huy động là NCB và Oceanbank, với mức tăng cao nhất lên đến 0,9 điểm phần trăm.