TPS bị phạt vì cọc 500 tỷ đồng mua đất nhưng không báo cáo
Đây là khoản tiền mà Công ty Chứng khoán TPS dùng để đặt cọc hợp đồng chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở với giá trị 650 tỷ đồng từ Công ty Sài Gòn Thủ Thiêm.