Làm sao để đòi nợ người yêu cũ khi anh ta chặn liên lạc?
Làm sao để đòi nợ người yêu cũ khi anh ta chặn hết mọi đường liên lạc và bỏ vào Nam, đến nhà thì bố anh bảo em dại trai tự chịu.