Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia tại Mỹ
Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định sẽ nỗ lực gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá của hai nước, xứng đáng với những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước.