Infograpich: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn
Ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.