Tổng thống Fiji đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam
Tiếp Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư, Tổng thống Fiji đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới; sẵn sàng phối hợp và ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.