Cột mốc mới trong điều trị suy tim tại Việt Nam
Các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong và ngoài nước cùng thảo luận về các tiến bộ mới trong điều trị suy tim tại Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng sống người bệnh.