Bắt Trưởng khoa xét nghiệm CDC Yên Bái liên quan vụ Việt Á
Đoàn Thị Hồng Hạnh -Trưởng khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh -Thăm dò chức năng CDC Yên Bái bị khởi tố liên quan đến việc mua kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.