Khoa học - Công nghệ

Bộ TT&TT phát động giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam” năm 2022
Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam” năm 2022 sẽ tìm kiếm, tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số.