Thứ trưởng Y tế: Vaccine COVID-19 có nguy cơ hết hạn
Theo Thứ trưởng Y tế, nhiều vaccine COVID-19 nguy cơ hết hạn, phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng trong thời gian tới.