Series tiểu phẩm Tài chính toàn diện (tập 14): Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

VOVLive | 20/12/2022, 12:16

Đối tượng được hưởng chính sách là các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Bộ luật Dân sự, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn trong lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Trong đó, chủ hộ gia đình sẽ là người đại diện cho toàn hộ, chịu trách nhiệm giao dịch với Ngân Hàng Chính Sách xã hội trong quan hệ vay vốn, trả nợ và trả lãi.

Bài liên quan
Lãi suất huy động giảm nhiệt liệu lãi suất cho vay có giảm tương ứng?
Nhiều nhận định cho rằng, trong nửa đầu năm nay mức lãi suất có thể vẫn ở mức cao, đến cuối năm khi tình hình thế giới dịu bớt, lãi suất có thể bắt đầu giảm xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Khuyến khích và bảo vệ người dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạo môi trường, điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích và bảo vệ những người dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo.
Mới nhất