Nghiên cứu và vận dụng Hồ Chí Minh toàn tập vào giảng dạy và học tập tại Lào

PV/VOV-Vientiane | 02/07/2022, 09:56

Ngày 1/7, tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào diễn ra hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn nghiên cứu và áp dụng Hồ Chí Minh toàn tập vào công tác giảng dạy và học tập.

Hội nghị có sự tham gia của hàng trăm học viên, giảng viên của Học viện. Phó giám đốc Học viện Tiến sỹ Khamla Keoounkham chủ trì và trực tiếp thuyết trình.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Khamla khẳng định, tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm toàn tập là toàn bộ những hệ thống quan điểm sâu sắc bao gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc về tội ác, sự bóc lột của chế độ thực dân đối với người dân thuộc địa.

Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, Người đã tiếp cận được Chủ nghĩa Mác-Lênin và nhận ra rằng, đây chính là nền tảng lý luận chính trị sâu sắc cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại. Người đã vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào đấu tranh, tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lê nin.

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các vị tiền bối đã lãnh đạo cách đất nước đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, đưa Việt Nam thoát khỏi thế “ngàn cân treo sợi tóc” và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người định hướng đất nước Việt Nam đi theo con đường Chủ nghĩa Xã hội và lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm lý luận cách mạng. 

Để tổ chức và thực hiện một cách hiệu quả mục tiêu xây dựng đất nước đi theo con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội, Người coi trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng, xây dựng sự mẫu mực trong công tác cán bộ, đảng viên, tất cả vì nhân dân, hy sinh, cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng Việt Nam cũng như phong trào cộng sản quốc tế. Trong các bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói nhiều về công tác ngoại giao, với một tinh thần vô tư trong sáng.

Tiến sỹ Khamla phân tích, mỗi một tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập có một giá trị lý luận mang tính kinh điển và thực tiễn sâu sắc, phản ánh quá trình hoạt động của Người về những giai đoạn của lịch sử cách mạng Việt Nam và thế giới, là những bài học giá trị không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn dành cho cả nhân loại, những người yêu chuộng hòa bình nghiên cứu, tham khảo. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về sự hy sinh vì nhân dân, vì lợi ích chung, vì đất nước, vì con người. Người khi nào cũng quan tâm đến đời sống của nhân dân bởi Người nhận thức sâu sắc rằng có quần chúng nhân dân thì sự nghiệp cách mạng mới đi đến thành công./.

Bài liên quan
Cho phép hỗ trợ thêm 1.155 tỉ đồng cho lao động bị ảnh hưởng do COVID-19
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất ban hành nghị quyết cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ với số tiền dự kiến khoảng 1.155 tỉ đồng cho hơn 414.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nộp hồ sơ đúng hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Nền tảng để kinh tế đất nước và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển
Một trong những nội dung lớn mang tính chất nền tảng để nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển là: tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
Mới nhất