Bộ trưởng Tô Lâm: “An ninh con người là trung tâm”

Thiên Bình/VOV.VN | 28/03/2021, 19:35

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, an ninh con người là trung tâm để đảm bảo phát triển chính trị, xã hội.

Chiều 28/3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trình bày chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Đại tướng Tô Lâm giới thiệu có 3 nội dung lớn, gồm những quan điểm mới trong nhận thức tư duy về an ninh quốc gia; những vấn đề mới về chủ chương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia; một số nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Bộ trưởng nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là Báo cáo chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia so với Đại hội XII, đó là “an ninh toàn cầu” và “an ninh con người”.

Đại hội XIII đưa ra tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030, theo đó, xác định định hướng nhiệm vụ quốc phòng với tầm nhìn dài hạn, nên để thực hiện mục tiêu an ninh con người thì việc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh là hàng đầu.

“Đảng ta đã xác định rất rõ, trong đó đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước trường tồn, thịnh vượng. Nghị quyết xác định rất rõ “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”, do vậy bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân”, Đại Tướng Tô Lâm nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia được Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện trong các nội dung về tầm nhìn; mục tiêu; quan điểm; phương hướng; phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia; kế sách bảo vệ an ninh quốc gia; phát triển tư duy về tiềm lực quốc phòng, an ninh; phát triển tư duy về kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại...

Trước đây an ninh truyền thống là bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thì Văn kiện Đại hội XIII xác định an ninh toàn cầu, trong đó có vấn đề an ninh phi truyền thống. Đồng thời, nhấn mạnh tinh thần chủ động phòng ngừa, chuẩn bị chủ động về mọi mặt, sẵn sàng giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tính chiến đấu thường xuyên liên tục, gắn chặt xu thế hòa bình ổn định bền vững. 

“Đảm bảo an ninh quốc gia là sự vững mạnh, trường tồn của Đảng. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, là tổng thể các biện pháp xây dựng, củng cố tiềm lực, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại các hoạt động xâm phạm…”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định./.

Bài liên quan
Bế mạc Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII
Chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
'Chưa bao giờ dạy học lại trở thành nghề nguy hiểm như bây giờ'
TS Trịnh Thị Thu Tuyết nêu quan điểm cần trả lại cho người thầy vị thế xứng đáng, bởi chưa bao giờ vai trò, vị thế của họ bị hạ thấp đến thế.
Mới nhất