Quốc hội xem xét đề xuất thêm 6 vị trí trong CAND có hàm cao nhất là cấp tướng

27/05/2023, 17:28

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, bao gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Thêm 6 vị trí trong công an có hàm cao nhất là cấp tướng

Sáng 27/5, tại Kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Về quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân, Luật hiện hành mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng (gồm 1 Đại tướng, 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng).

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, bao gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Theo phương án được Chính phủ trình, 1 vị trí được bổ sung có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng được quy định cho sĩ quan CAND biệt phái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Hiện nay, Bộ Công an có một Thứ trưởng (có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng) biệt phái được phê chuẩn chức vụ này. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng tương đương chức vụ Bộ trưởng và được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương. Vì vậy, việc bổ sung quy định này, theo Bộ trưởng Công an, là phù hợp.

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng cũng được bổ sung trong dự luật trình lên Quốc hội. Theo đó, thay vì quy định có 157 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nêu rõ có 162 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng.

5 vị trí này gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Tấn Tới cho biết, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhất trí với nội dung này và cho rằng việc bổ sung không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong Công an nhân dân do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái khi được Đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất tiếp thu cho phù hợp.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng - An ninh cũng nhất trí với việc bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng nhằm nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị việc bổ sung này cần được đánh giá đầy đủ, toàn diện, bảo đảm tương quan về cấp bậc hàm cao nhất và phân cấp chỉ huy trên dưới trong CAND, nhất là 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết dự luật lần này cũng quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Hiện Trung đoàn trưởng trong Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay, Bộ Công an đã báo cáo cấp có thẩm quyền và thành lập một số Trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an địa phương, có tổ chức và thực hiện một số chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

Vì vậy, theo Chính phủ, việc sửa đổi quy định Trung đoàn trưởng trong Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá là phù hợp.

Về Công an thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, đây là đơn vị tương đương với Công an quận thuộc thành phố Hà Nội và TPHCM. Vì vậy, Bộ trưởng Công an đánh giá quy định Trưởng Công an thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá như Trưởng Công an quận thuộc thành phố Hà Nội và TPHCM là phù hợp.

Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Quốc phòng - An ninh đồng tình với đề xuất trên.

Dự thảo cũng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Ủy ban Quốc phòng – An ninh Ủy ban QPAN nhất trí với quy định này và đánh giá việc này sẽ tận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm của sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, bảo đảm về thời gian lãnh đạo, chỉ huy tiếp theo của cấp bậc hàm được thăng.

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cho biết thêm, Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa – Giáo dục đề nghị bổ sung quy định thời gian công tác tối thiểu được phong, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định để bảo tính chặt chẽ, khả thi.

Tăng hạn tuổi phục vụ

Về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết quy định này được sửa đổi theo hướng bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Cơ bản nhất trí quy định này, song có ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng – An ninh cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 3 tuổi, nữ Đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng CAND và nhu cầu của đa số nữ sĩ quan CAND.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị báo cáo làm rõ thêm về việc thực hiện chế độ, chính sách, BHXH sau khi tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an và tác động về sức khỏe khi hoạt động trong môi trường lao động đặc thù (lực lượng vũ trang).

Ngoài ra, qua hoạt động khảo sát thực tiễn, một số địa phương đề nghị quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất phù hợp với yếu tố đặc thù nghề nghiệp, vị trí, môi trường công tác, tính chất từng nhóm nhiệm vụ, nhóm công việc trong CAND để bảo đảm điều kiện thể lực, sức khỏe của sĩ quan, hạ sĩ quan trong các môi trường làm việc khác nhau./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Việt Nam trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Cuba
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong những chặng đường phát triển của Việt Nam thời gian qua luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cuba và khẳng định, Việt Nam trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Cuba.
Mới nhất