Nghiêm cấm ban đại diện cha mẹ học sinh thu ngoài quy định

Trần Hiếu-Vũ Hường/VOV | 06/10/2022, 17:10

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo các Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau và các trường học trực thuộc Sở tăng cường quản lý, thanh, kiểm tra các khoản thu đầu năm học.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo Cà Mau, thời gian qua, phần lớn các đơn vị, trường học đã triển khai, thực hiện khá nghiêm túc các khoản thu đầu năm học 2022 – 2023. Tuy nhiên, qua theo dõi, phản ánh của dư luận, một số đơn vị, trường học đã tổ chức thu, dự kiến thu một số khoản thu chưa đúng theo quy định hiện hành. Vì vậy, yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tăng cường quản lý, thanh, kiểm tra các khoản thu đầu năm.

Các đơn vị, trường học tuyệt đối không tự đặt ra hoặc để giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh gợi ý và ép buộc phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định hiện hành; Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thu các khoản thu, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không để xảy ra việc vận động các khoản thu, sử dụng kinh phí trái quy định.

Đối với các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng, các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành; xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp tổ chức thu những khoản thu trái quy định (nếu có). Thủ trưởng các đơn vị, trường học phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lạm thu tại đơn vị quản lý.

** Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản chấn chỉnh công tác thu - chi đầu năm học 2022-2023, trong đó có đề cập đến việc nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. 

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.HCM và của ngành giáo dục Thành phố về việc triển khai hướng dẫn thu, sử dụng học phí và thu khác đầu năm học 2022 – 2023, đồng thời, phải xây dựng dự toán các khoản thu khác theo nội dung hướng dẫn chuyên môn. Tất cả các khoản khu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên và giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không thu gộp nhiều khoản trong cùng thời điểm.

Văn bản của Sở này nêu rõ: nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ hoạt động trực tiếp của mình. Không sử dụng các khoản kinh phí  này cho các mục đích như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, …. (quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 10 Thông tư 55).

Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị thống nhất với Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện; chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện thống nhất ý kiến (không bao gồm kinh phí tài trợ).

­Ngoài ra, đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, các đơn vị cần thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND TP.HCM. Kế hoạch vận động phải được phê duyệt trước khi vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt. Nội dung kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; kế hoạch triển khai thực hiện; dự toán kinh phí... Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hành năm theo quy định./.

Bài liên quan
Đại biểu Quốc hội hiến kế trị 'bệnh' núp bóng ban phụ huynh để lạm thu
Đại biểu Quốc hội hiến kế trị 'bệnh' núp bóng ban phụ huynh để lạm thu - vấn đề luôn nóng mỗi dịp đầu năm học mới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Australia và Việt Nam có nhiều điểm chung để thúc đẩy quan hệ song phương
Việt Nam và Australia có nhiều điểm chung để có thể thúc đẩy quan hệ song phương phát triển song việc phát huy lợi thế này luôn là vấn đề mà hai bên quan tâm trong thời gian vừa qua. Theo ông Layton Pike, việc các nhà lãnh đạo thường xuyên gặp nhau là một trong những cách thức để hai bên thêm hiểu nhau và quan hệ được thắt chặt.
Mới nhất