Hà Nội cá thể hóa trách nhiệm nếu giải ngân đầu tư công thấp

23/12/2022, 16:47

VOVLIVE - Cá thể hoá trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công đồng nghĩa với việc trao quyền hạn một cách thực chất để không thể đùn đẩy trách nhiệm. Điều đó đòi hỏi người đứng đầu phải sâu sát, tỉ mỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để có những đột phá mới trong thực thi nhiệm vụ.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Việt Nam trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Cuba
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong những chặng đường phát triển của Việt Nam thời gian qua luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cuba và khẳng định, Việt Nam trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Cuba.
Mới nhất