Góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Quy định để MTTQ tham gia quản lý, sử dụng đất

Kim Anh/VOV.VN | 27/04/2023, 21:55

Theo ông Trần Ngọc Đường, dự thảo Luật cần bổ sung nội dung quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với quản lý và sử dụng đất đai.

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Góp ý vào dự thảo luật, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung nội dung quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với quản lý và sử dụng đất đai.

Theo đó, cần bổ sung quy định về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc phản biện phương án thu hồi đất và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư; đồng thời quy định những nội dung cần phản biện trong các phương án đó.

“Do tính chất của thu hồi đất, trưng dụng đất có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đề nghị trong chương VI và Chương IX: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cần bổ sung một điều quy định về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi, trưng dụng đất và việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất cũng như trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bị nhân dân không đồng tình, khiếu kiện.” GS.TS Trần Ngọc Đường đề xuất.

Cùng bàn nội dung này, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, không nên quy định chỉ một điều như dự thảo Luật mà nên quy định trong tất cả các chương.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên không những cho ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham gia ý kiến về trường hợp cần thiết về thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trường hợp cưỡng chế khi thu hồi đất mà phải tham gia thực hiện quyền và trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội với việc thực hiện các công việc này.

Bổ sung “đất tín ngưỡng” trong quy hoạch cấp tỉnh

Đề cập việc hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai tôn giáo, ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) những quy định trực tiếp đến đất tôn giáo bước đầu đã thể chế và tiếp thu nhiều ý kiến góp ý, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, rất khó thực hiện.

Ông Ngô Sách Thực đề nghị trong dự thảo Luật cần bổ sung thêm mục giải thích đất tôn giáo là gì, đất tín ngưỡng là gì cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Luật tín ngưỡng, tôn giáo, bởi hiện nay còn nhiều cách hiểu khác nhau.

Cùng với đó các điều quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân loại đất trong Luật phải đề cập rõ hơn về đất tôn giáo, tín ngưỡng. Bổ sung “đất tín ngưỡng” trong quy hoạch cấp tỉnh, đất “tín ngưỡng, tôn giáo” trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ông Ngô Sách Thực cũng kiến nghị, dự thảo luật phải chỉ rõ các loại hình tôn giáo được thuê đất để phù hợp với chính sách: “Tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật để tiết kiệm đất, sử dụng đất có hiệu quả”, tránh lợi dụng chính sách để “ôm đất”, “đầu cơ” đất, lãng phí không sử dụng đất. 

Tại Hội nghị, các ý kiến cũng góp ý kiến vào các quy định tại dự thảo Luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận, giảm khiếu kiện, khiếu nại; đề nghị làm rõ quy định về bỏ khung giá đất theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.../.

Bài liên quan
Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 12 vấn đề lớn được nhân dân quan tâm
Các ý kiến góp ý tập trung vào 12 nhóm nội dung, trong đó cho ý kiến về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; có ý kiến tán thành với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia...

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII
Sáng 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc trọng thể.
Mới nhất