Chủ tịch nước: Tổng kết 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng

Vũ Dũng/VOV | 09/06/2023, 18:30

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng nhằm nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới đất nước mà Đảng ta đã tổng kết quả nhiều lần Đại hội.

Chiều 9/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo. 

Nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng góp phần trực tiếp vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng như tầm nhìn dài hạn phát triển đất nước, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo tại phiên họp này để hoàn thiện các văn kiện cần xây dựng. Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ và một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị (ngày 7/4/2023) về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Ban chỉ đạo gồm 21 đồng chí, trong đó có 13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ tịch nước là Trưởng Ban chỉ đạo. 

Sau khi các thành viên Ban chỉ đạo nêu ý kiến thảo luận, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Ban chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất về Kế hoạch Tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn lớn phải tổng kết; Đề cương báo cáo tổng kết; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; một số yêu cầu có tính nguyên tắc về cách thức, phương pháp hoạt động của Ban chỉ đạo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng nhằm nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới đất nước mà Đảng ta đã tổng kết quả nhiều lần Đại hội, nhất là những cuộc tổng kết để bổ sung phát triển Cương lĩnh (năm 2011), sửa đổi Hiến pháp năm 2013, các nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương và các đề tài cấp nhà nước, góp phần tiếp tục làm sáng tỏ, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước yêu cầu, tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn phải trên cơ sở quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011), Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo của Tổng Bí thư. 

Trong quá trình tổng kết, Chủ tịch nước lưu ý, phải đảm bảo nguyên tắc kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa tổng kết kinh nghiệm Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm biện chứng, khoa học, khách quan, dân chủ, phát huy trí tuệ của các cơ quan, tổ chức, các nhà nghiên cứu; nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém về tư duy, nhận thức nếu có, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện; không được rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, giáo điều, cũng không hồ hởi, dễ dãi với những sáng kiến, đề xuất chưa được kiểm nghiệm, chứng minh trong quá trình thực tiễn phát triển của thế giới.

Về phạm vi tổng kết, Chủ tịch nước đề nghị tập trung đi sâu nghiên cứu, đánh giá các vấn đề lớn, coi trọng cập nhật những vấn đề mới, đặc biệt là tình hình, xu hướng phát triển của thế giới, thuận lợi và thách thức, các yêu cầu quan trọng của giai đoạn phát triển mới, nhất là sau đại dịch COVID-19 thế giới đánh giá có nhiều thay đổi lớn; chỉ rõ những phát triển mới về tư duy lý luận. Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế phải có chọn lọc, chú ý các quốc gia có cùng thể chế, quốc gia có điểm xuất phát và điều kiện phát triển tương đồng, quốc gia dẫn đầu về xu hướng phát triển trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế.

Nhấn mạnh việc tổng kết hết sức quan trọng, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan theo nhiệm vụ phân công phải cử những người có trình độ, năng lực tốt, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Các cán bộ được phân công nhiệm vụ phải dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra./.

Bài liên quan
Đảng, Nhà nước luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc người có công
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp, ngành, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện hiệu quả, chu đáo chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc người có công.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh
Ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại Nhà Quốc hội Bangladesh sáng ngày 21/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury.
Mới nhất