Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng đến sự hài lòng của người dân

Hà Thảo/VOV1 | 20/04/2024, 08:30

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ khẳng định, thời gian tới, các địa phương cần xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong các Chỉ số; đặc biệt cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Mới đây, tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2023), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh, các địa phương cần xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong các Chỉ số; đặc biệt cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số, hướng đến sự hài lòng của người dân. Dịp này PV VOV phỏng vấn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà để làm rõ hơn vấn đề này.

PV: Thưa Bộ trưởng, nhìn vào kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) năm 2023, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương thời gian qua?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Nhìn tổng thể thì có thể nói là chỉ số cải cách hành chính cũng như chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 đã có những bước tiến bộ hơn và có những chuyển biến tích cực hơn. Đó là chỉ số hài lòng về sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước, so với năm 2022 đã tăng lên khoảng trên 2 % và chỉ số về cải cách hành chính năm 2023 cũng đã đạt bình quân trên 80 %. Đặc biệt, đối với UBND cấp tỉnh có thể nói là tăng rất cao, đạt 86,98 %, tăng lên khoảng gần 3 %, góp phần hết sức cơ bản cho việc tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ người dân tốt hơn.

Nhưng quan trọng nhất có những chỉ số mà chúng tôi thấy có sự tiến bộ rất rõ. Đó chính là cải cách thể chế. Năm nay cũng là năm mà Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành đã tập trung rất quyết liệt và tích cực cho cải cách thể chế.

Thứ hai, đó là cải cách tổ chức bộ máy thì đã có những chuyển biến rõ hơn, cũng đã tập trung để sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và đang tập trung cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thứ ba là công tác lãnh đạo chỉ đạo của tất cả các bộ, ngành cũng như các địa phương cũng thấy có nhiều tiến bộ. Cho nên  kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo có những chỉ số được nâng lên. Và vấn đề thứ tư đó chính là thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chính quyền số cũng như là việc mà thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và công dân số.

PV: Chỉ số Par index và Sipas năm 2023 cơ bản đã phản ánh đầy đủ, toàn diện, hệ thống về kết quả CCHC mà các bộ ngành, địa phương đạt được. Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác này. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân do đâu?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Công tác cải cách hành chính cũng có những mặt vẫn còn hạn chế và có những tồn tại mà rõ nhất là một số bộ, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác lãnh đạo công tác cải cách hành chính. Cho nên, dẫn đến khoảng cách giữa các nhóm tỉnh và nhóm bộ đứng đầu với các tỉnh hoặc các bộ đứng ở cuối bảng có một khoảng cách khá xa, tới khoảng 10%. Thứ hai, tôi muốn nói đến đó là cải cách thủ tục hành chính cũng chưa đạt được như mong muốn.

Hiện nay, vẫn đang là rào cản, đang là những điểm nghẽn lớn nhất cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để làm tốt hơn vai trò phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba, đó là cải cách công vụ, mặc dù đã có những nỗ lực nhưng mà thực chất vẫn chưa đáp ứng được mong muốn, chưa đảm bảo được yêu cầu. Bởi vì chúng ta vẫn còn một bộ phận không nhỏ, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh đùn đẩy cho nên ảnh hưởng đến vai trò công vụ trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Vấn đề thứ tư, tôi thấy cũng còn những hạn chế đó là, trong cải cách hành chính thì cải cách về tổ chức bộ máy, mặc dù chúng ta đã rất nỗ lực nhưng  thực sự tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, tầng nấc và cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

PV: Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian tới, Bộ Nội vụ có tham mưu, đề xuất gì để các đơn vị, địa phương cải thiện chỉ số CCHC, “tăng điểm” của cơ quan hành chính nhà nước trước người dân, doanh nghiệp?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Trong thời gian tới, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu Chính phủ tập trung trọng tâm vào một số nhiệm vụ cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là phải tập trung cao độ công tác cải cách thể chế chính sách, vì đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để khơi thông các điểm nghẽn và tạo ra động lực mới cho sự phát triển.

Thứ hai, đó là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, bởi đây vẫn là những  khó khăn, vướng mắc nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thứ ba, đó là cải cách công vụ, thực sự mà nói đây là một vấn đề còn có những hạn chế.

Chính vì vậy, trong những năm tới, cần phải có những giải pháp mạnh mẽ để có được một bộ thể chế đầy đủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và khuyến khích được đội ngũ cán bộ, công chức trong làm việc. Hơn nữa, cần thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, có năng lực vào trong khu vực công; khắc phục được tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm không dám làm và không dám chịu trách nhiệm.

Vấn đề tiếp theo, cần phải thúc đẩy một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là chuyển đổi số, bởi vì chỉ có thúc đẩy chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử cũng như chính quyền số, chính quyền điện tử. Như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết được một bài toán rất lớn để thực hiện mục tiêu cải cách công vụ cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!.

Bài liên quan
Liên hoan phát thanh 2024: Tác phẩm có nhiều góc tiếp cận mới, chuyển đổi số
Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tại vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh lần thứ XVI năm nay, hội đồng giám khảo cho rằng, chất lượng các tác phẩm tương đối đồng đều, cách chọn đề tài rất trúng, đúng, mang tính thời sự, ứng dụng chuyển đổi số để đem tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Giá điện phải phù hợp khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục"; giá điện phải phù hợp khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp, điều kiện Việt Nam...
Mới nhất