Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng

Văn Giang/VOV.VN | 23/02/2023, 18:31

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: "Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tỉnh cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc".

Ngày 23/2, tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, đoàn công tác của Trung ương do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc xây dựng, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn được quan tâm, tạo nền tảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh”, chủ động phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có tác dụng lớn nhằm răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa. Qua rà soát đến nay, Bắc Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/28 mục tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng và cụ thể hoá Nghị quyết, các quy định của Trung ương về công tác xây dựng. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án nhân sự Đại hội được thực hiện đúng quy định. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được quan tâm. Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, khoa học. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên thường xuyên được quan tâm…

Tuy nhiên, hiện nay, Bắc Ninh còn tồn tại, hạn chế như động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới của tỉnh có nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu; ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ còn thiếu gương mẫu, vi phạm khuyết điểm phải xem xét, xử lý kỷ luật. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cơ sở còn chưa nề nếp, hiệu quả; tính chiến đấu, xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác tổ chức xây dựng đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã triển khai toàn diện các nội dung xây dựng Đảng, tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, chú trọng phát triển đảng viên, giữ đoàn kết nội bộ, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại đạt nhiều thành tựu….

"Tỉnh Bắc Ninh thời gian tới cần cụ thể hóa các văn bản thành chương trình hành động, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm đạt hiệu quả cao. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tìm ra những khó khăn, điểm nghẽn, điểm phức tạp để kịp thời xử lý. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, tăng cường tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên…", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh Bắc Ninh. Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI và đường lối, quan điểm của Đảng đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tỉnh chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh cần khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững./.

Bài liên quan
Cân nhắc tính khả thi khi giảm giờ làm việc
VOVLIVE - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu sớm thực hiện nội dung quy định về giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần. Nhiều ý kiến cho rằng, cần cân nhắc tính khả thi khi giảm giờ làm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024.
Mới nhất