Hơn 1.200 công chức, viên chức bị thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm

11/05/2023, 16:20

Bộ trưởng Tài Chính cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 đã thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp sai phạm tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức.

Sáng 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2022.

Trình bày báo cáo liên quan đến tinh giản biên chế, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, đến nay cả nước giảm 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016 - 2021). Cụ thể, các bộ, ngành giảm 5.510 người và địa phương giảm 73.547 người.

Theo báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức.

"Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, đã rà soát xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp", ông Hồ Đức Phớc cho hay.

Hơn 1.200 công chức, viên chức bị thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm - 1

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Các bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu cải thiện môi trường làm việc; có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn… để kịp thời khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc, nghỉ việc.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan có lúc, có nơi còn rời rạc, thiếu gắn kết, chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

Trong năm 2022, xuất hiện tình trạng một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà nước, y tế, giáo dục.

Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để… 

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ, đồng thời lưu ý, năm 2022, các cơ quan chưa hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt đề án về vị trí việc làm; trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Vi phạm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được chấn chỉnh và khắc phục kịp thời. Thêm nữa, qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 6.980 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tăng 26,2% so với năm 2021) đã phát hiện, xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm (tăng 98 trường hợp so với năm 2021).

Vẫn theo cơ quan thẩm tra, tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động và trách nhiệm giải trình; đã phát hiện, xử lý đối với 111 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch…

Tình trạng công chức, viên chức, nhất là viên chức có trình độ chuyên môn cao trong ngành y tế chuyển việc, thôi việc làm ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc y tế, khám chữa bệnh khu vực công ngay sau thời gian dài chống dịch COVID-19.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng trên.

Anh Văn

Bài liên quan
Bất đồng giữa các nghị sỹ Quốc hội khiến Chính phủ Mỹ khó tránh bị đóng cửa
Bất đồng giữa các nghị sỹ Quốc hội xung quanh vấn đề ngân sách cho năm tài khóa 2024 khiến Chính phủ Mỹ khó tránh bị đóng cửa vào ngày 1/10 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII
Sáng 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc trọng thể.
Mới nhất