Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân

Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM | 23/02/2023, 18:31

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là xây dựng thế trận lòng dân ở Ninh Thuận phải làm tốt hơn.

Ngày 23/2, Tỉnh uỷ Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. 

Thời gian qua, Ninh Thuận luôn gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương; xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế với quốc phòng, xây dựng và hoàn thiện các phương án phòng thủ, tác chiến, các công trình xây dựng có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ đời sống dân sinh vừa sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Mặc dù còn khó khăn về nguồn lực đầu tư công nhưng Ninh Thuận luôn quan tâm ưu tiên bố trí đầu tư quốc phòng, số vốn bố trí giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Trong giai đoạn 2014 – 2022, Ninh Thuận bố trí trên 322 tỷ đồng để đầu tư cho hơn 60 công trình, dự án liên quan quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Những kết quả đạt được nêu trên là phấn khởi, nhưng cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn lại, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm.

Trong đó, kinh tế của tỉnh tuy phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh có nơi chưa quan tâm đúng mức; khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phân tích, nhằm đánh giá thật sát, đúng tình hình, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, nâng cao tính dự báo trong tình hình mới nhằm vừa kiên định mục tiêu vừa ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng phải giữ vững chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp các lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng nhân dân vững chắc.

"Hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là xây dựng thế trận lòng dân phải làm cho tốt hơn. Sức mạnh hay không, vững vàng hay không thì đều nằm ở cơ sở. Rồi vai trò của Mặt trận Tổ quốc, trong đó có vai trò của cán bộ hưu trí, người có uy tín, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Chất lượng đảng viên phải được nâng lên để thật sự là tiên phong và gần gũi với nhân dân nhất là vùng đồng bào, vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng xa", ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết./.

Bài liên quan
Hải quân xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển
Xây dựng thế trận lòng dân trên biển là một chủ trương nhất quán, đúng đắn, sáng tạo và nó cũng xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng ta.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lãnh đạo cấp cao ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
VOVLIVE - Ngày 24/7/2024, Lãnh đạo Cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7/2024, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này.
Mới nhất