QUỐC HỘI KHOÁ XV

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Đại dịch COVID-19 là biến động khách quan và khó đoán định nhưng cũng chính là “lửa” để tôi rèn thêm ý chí, nghị lực, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội.