Chủ tịch Quốc hội: Bất cứ ý kiến nào đều phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình

Lê Tuyết VOV | 17/02/2023, 21:53

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ tốt hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Chiều tối nay (17/2), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. P

Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chức nhiều hội nghị phản biện xã hội về các dự án Luật quan trọng

Đánh giá tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, trong năm 2022, hai cơ quan đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả thực chất các nội dung Quy chế phối hợp đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước.

Hai cơ quan đã tích cực phối hợp thực hiện một số cuộc vận động, chương trình lớn, tổ chức nhiều hội nghị phản biện xã hội về các dự án Luật quan trọng, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp trên 5.000  ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba, Kỳ họp thứ Tư và Kỳ họp bất thường; phối hợp triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là giám sát về công tác quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Quốc hội khoá XV ngày càng đổi mới, dân chủ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Uỷ ban Thường vụ ngày càng trân trọng ý kiến góp ý của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thể hiện tinh thần gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, đưa nhiều hơn hơi thở cuộc sống tới Nghị trường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác dân nguyện; cho rằng, nội dung này đã thực hiện đúng di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, thế giới này không gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”.

Để hoạt động phối hợp giữa hai bên ngày càng thực chất, gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

"Trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia làm bố trí 100.000 tỷ. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 50.000 tỷ bằng 50 % của 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Nhưng cho đến hiện nay chưa hoàn thành được văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. Nhất là dự án 1, giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Tôi mong muốn, trong chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội quan tâm giám sát thật kỹ và chỉ rõ là nguyên nhân tại đâu?", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

 MTTQ Việt Nam tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá rất cao đóng góp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên vào thành tựu chung khá toàn diện của đất nước trong năm 2022.

Nhấn mạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác phối hợp giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong năm 2023, hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của Nhân dân để đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hai bên cần chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật năm 2023.

Nhấn mạnh nhiệm vụ lập pháp năm nay của Quốc hội tương đối nặng, trong đó có nhiều dự luật khó, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đóng góp ý kiến về các dự luật này.

"Để Quốc hội có ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, chúng ta phải tổ chức tốt hơn nữa về lấy ý kiến nhân dân đối với Nghị quyết 671 đã ban hành. Gần đây bắt đầu đẩy mạnh hơn, nhưng nhìn chung tiến độ còn chậm chưa được như mong muốn. Tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ với Mặt trận nghiên cứu và tổ chức hội nghị giữa Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch nghe ý kiến của đại diện các tầng lớp nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi. Đảng đoàn Quốc hội cũng đã có yêu cầu bất cứ ý kiến nào của người dân, doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội... thì đều phải được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình. Do đó, chúng tôi rất mong MTTQ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phản biện chính sách". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013. Đây là sự kiện lớn khởi đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các chuyên đề giám sát, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát. Theo yêu cầu của Ban Bí thư, từ năm nay, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này. Hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nội dung này trình Quốc hội, để nhân dân cũng giám sát lại hoạt động của Quốc hội và Mặt trận.

Đặc biệt, năm nay, Quốc hội và HĐND sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ tốt hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Ghi nhận các kiến nghị về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước hết, pháp luật phải kín kẽ, không để sơ hở để không có điều kiện làm sai. Vì vậy, Đảng đoàn Quốc hội đang tập trung cho vấn đề này và cũng vừa hoàn thành báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chỗ nào có khả năng sơ hở và dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai cơ quan phối hợp rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình, xác định đúng, trúng các nội dung để đưa vào Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội; tăng cường phối hợp để tiếp tục tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội cũng như các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện; giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị.

Đồng thời, phối hợp chỉ đạo các Đoàn đại biểu Quốc hội và MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế, thu hút rộng rãi, đông đảo cử tri tham gia với tinh thần luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân./.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án đường giao thông tại tỉnh Khánh Hòa
Chiều nay (1/3), tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vịnh, tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án đường giao thông tại tỉnh Khánh Hòa
Chiều nay (1/3), tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vịnh, tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.
Mới nhất