• image

  Yêu đất nước đẹp giàu, yêu anh địa chất

  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Nhung - Tốp ca nữ Đài TNVN
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Trung Kiên
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Lê Dung
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Bích Liên
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Trung Đức
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Bích Liên
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Nhung - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Mạnh Hà
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Thanh - Hữu Nội - Hợp xướng Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn