• image

    Ba Bể tình

    Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan