• image

    Hoàng hôn

    Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Lê Dung