• image

    Hoa bằng lăng

    Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Trung Đức