• image

    Hát về Hà Giang quê hương

    Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Nhung - Tốp ca nữ Đài TNVN