• image

    Tổ quốc toàn thắng

    Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Thanh - Hữu Nội - Hợp xướng Đài TNVN