• image

    Người lái đò trên sông Pô Kô

    Sáng tác: Nhạc sĩ Cầm Phong Trình bày: Nghệ sĩ Trung Kiên