• image

    Đẩy mạnh đào tạo nhân lực chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp du lịch Việt Nam đạt được các mục tiêu đề ra