• image

    Khuyến Nông

    Tuyên truyền các chuỗi giá trị, gắn với các mô hình kinh tế hợp tác, tổ chức quản lý sản xuất mới trong nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; Cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp nhất là những vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cây trồng – vật nuôi chủ lực; gắn kết với tổ chức dịch vụ cơ giới hóa, phân công lại lao động để nâng cao hiệu quả áp dụng cơ giới hóa và chuyên nghiệp hóa người nông dân; Phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu; Tuyên truyền theo các nhóm sản phẩm chủ lực; Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng sinh học, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ.
Chương mới nhất
  • 30/06/2022
    Hiện nay, trong sản xuất nông nghiệp, phân bón và Thuốc BVTV góp phần đáng kể trong việc bảo vệ cây trồng, tăng năng suất. Tuy nhiên, việc lạm dụng phân bón, thuốc BVTV hóa học đang khiến ngành nông nghiệp đối mặt với nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm đất, nước, làm giảm khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, giá các loại phân bón liên tục tăng trong khi giá bán nhiều loại nông sản lại không tăng, thậm chí giảm, khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng một nền nông nghiệp tiết kiệm, an toàn, thân thiện môi trường. Trong đó, việc Phát triển nông nghiệp hữu cơ được xem là giải pháp hữu hiệu nhất. Phát triển nông nghiệp hữu cơ sẽ tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Sau đây là ghi nhận Tại Bắc Giang - một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.
    Xem thêm Thu gọn