• image

    An toàn giao thông

    Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không..., phấn đấu đạt mục tiêu hàng năm giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường... Chương trình phát trên sóng phát thanh và hệ thống nội dung số VOVLive của ĐÀi TNVN.