• image

    Tuyên truyền về du lịch năm 2021

    Thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề về du lịch, quảng bá văn hóa, đất nước con người Việt Nam, phát triển ngành công nghiệp du lịch với phát triển kinh tế xanh và bền vững... Chương trình phát sóng trên Kênh VOV2 - Đài TNVN.
Chương mới nhất