• image

    Nhạc hiệu Đài Tiếng nói Việt Nam

    Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập vào ngày 7/9/1945. Từ khi thành lập đến nay, Đài đã phát huy tích cực vai trò truyền thống của mình trong định hướng, tuyên truyền cho những chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, văn hóa, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với các chương trình hấp dẫn, lay động, cuốn hút lòng người. Các chương trình với những bản nhạc hiệu đã gắn bó và quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả...
Chương mới nhất