• image

    Mảnh đất Cà Mau

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi Trình bày: Nghệ sĩ Thanh Hòa