• image

    Đất nước ta đẹp lắm

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi Trình bày: Nghệ sĩ Bích Liên