• image

    Cả Hà Nội hành quân

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi Trình bày: Nghệ sĩ Trung Kiên