• image

    Có Đảng, có mùa Xuân

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Bạch Kim - Tốp ca nữ Đài TNVN