• image

    Đóng nhanh lúa tốt

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi Trình bày: Nghệ sĩ Thanh Huyền