• image

    Gửi Cà Mau

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi Trình bày: Nghệ sĩ Lâm Xuân