• image

  Xây dựng Đảng

  Trên chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Với bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, khi thời cơ và thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để tiếp tục lãnh đạo đất nước, đưa sự nghiệp đổi mới đi đến thắng lợi.
Chương mới nhất
 • 22/03/2023
  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng - Giải pháp đột phá về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và công tác quản lý Đảng viên. - Phát huy vai trò của Đảng viên ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. - Những thành công trong công tác luân chuyển cán bộ ở tỉnh Hà Giang.
  Xem thêm Thu gọn
 • 17/03/2023
  - Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. - Học tập và làm theo lời Bác ở tỉnh Thái Nguyên. - Sóc Trăng quan tâm phát triển đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số.
  Xem thêm Thu gọn
 • 28/02/2023
  - Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. - Phát triển Đảng viên ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. - Những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ tỉnh Hà Giang.
  Xem thêm Thu gọn
 • 21/02/2023
  - Những giải pháp để làm trong sạch Đảng, phát huy vai trò của người Đảng viên ở Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. - Nghệ An đẩy mạnh số hoá trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Đảng viên. - Hiệu quả bước đầu trong ứng dụng sổ tay điện tử Đảng viên ở Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/02/2023
  - Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị - những điểm mới căn bản. - Đánh giá cán bộ cần những đổi mới mạnh mẽ và thực chất hơn. - Đảng bộ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh với thực hiện Nghị quyết mang tính đột phá về tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất lúa tập trung.
  Xem thêm Thu gọn
 • 07/02/2023
  - Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm. - Phát huy vai trò lợi thế cửa ngõ của thành phố Hải Phòng đối với liên kết vùng và phát triển kinh tế của cả vùng. - Đắk Lắk: Ươm mầm phát triển đảng viên ở xã vùng sâu Yang Mao.
  Xem thêm Thu gọn
 • 31/01/2023
  Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Nghị quyết khẳng định: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; luôn phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, hiệu quả; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 10/01/2023
  - Những dấu ấn về công tác xây dựng đảng năm 2022. - Bàn về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. - Hà Nội đột phá trong đánh giá cán bộ.
  Xem thêm Thu gọn
 • 04/01/2023
  Cụ thể, chặt chẽ, khoa học, thống nhất trong năm 2022 công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tiếp tục tiến thêm một bước mới thông qua việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định, gắn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị. Những động thái này cho thấy sự kiên trì, kiên quyết của Đảng ta nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 28/12/2022
  - Để Đảng mạnh hơn cần bố trí đúng cán bộ đủ tâm, đủ tài tham gia vào cấp ủy các cấp. - Dấu ấn công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2022. - Thanh Hóa những kết quả bước đầu trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng và nghị quyết tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  Xem thêm Thu gọn
 • 21/12/2022
  - Thu hồi tài sản tham nhũng - những thành công và thách thức. - Kết quả nổi bật nhờ học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh. - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/12/2022
  Tiếp tục loạt bài “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và một số vấn đề đặt ra”. Hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết đề cập vấn đề xây dựng và cải cách tư pháp - một trong những nội dung trọng tâm, có tính cấp thiết trong chiến lược “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
  Xem thêm Thu gọn
 • 06/12/2022
  - Đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật trong xây dựng Nhà nước pháp quyền. - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm theo lời Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 30/11/2022
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta được đặt ra từ khá sớm và đã có những thành tựu bước đầu. Song trong giai đoạn mới cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển. Vì vậy, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và hiện đã triển khai từ hơn một năm qua. Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn rất quan trọng được Đảng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, tạo cơ sở hiện thực hóa con đường, mục tiêu lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn.
  Xem thêm Thu gọn
 • 22/11/2022
  Trong lịch sử TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh được biết đến là người có tư duy đổi mới, sáng tạo. Cũng bởi tính cách, con người “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, ông đã cùng chính quyền TP Hồ Chí Minh đưa người dân vượt qua khó khăn. Vực dậy và phát triển nền kinh tế bị kìm hãm bởi cơ chế quan liêu bao cấp, thực tiễn sinh động của TP Hồ Chí Minh đã góp phần cùng cả nước mở đầu công cuộc đổi mới từ năm 1986.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/11/2022
  Hiện nay, cả nước có hơn 800 nghìn doanh nghiệp nhưng chỉ 2% số doanh nghiệp này có tổ chức Đảng. Do không có tổ chức Đảng, đã có không ít tình huống phức tạp về tư tưởng, về trật tự an toàn xã hội trong khu vực doanh nghiệp chậm được phát hiện và xử lý kịp thời. Để khắc phục tình trạng này và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp, mới đây, trong Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Trung ương tiếp tục chủ trương đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên, để chủ trương có hiệu quả cần thực hiện nhiều giải pháp, với sự nỗ lực của cấp uỷ các cấp.
  Xem thêm Thu gọn
 • 08/11/2022
  - Phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được đẩy mạnh với nhiều đột phá mới. - Thành ủy TP.HCM ban hành kế hoạch về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. - Cách làm và hiệu quả của tự soi, tự sửa ở chi bộ thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 02/11/2022
  - Quy định về miễn nhiệm từ chức và sự kịp thời thay thế cán bộ không đủ năng lực, vi phạm kỷ luật. - Hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực về 19 hành vi tiêu cực: Nhận diện cụ thể để phòng chống suy thoái tiêu cực hiệu quả hơn. - Thí điểm mô hình chi bộ mẫu, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đà Nẵng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/10/2022
  - Để đội ngũ Đảng viên vừa đông vừa mạnh. - Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Hà Giang. - Khánh Hoà phát triển đảng ở Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 19/10/2022
  - Quy định 80 về phân cấp, quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. - Xiết chặt kỷ luật của Đảng đối với cán bộ, đảng viên. - Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 11/10/2022
  - Giải pháp đột phá, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng từ Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Bàn về trách nhiệm của cấp ủy và người giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm sai cán bộ. - Củng cố cơ sở đảng yếu kém ở đảng bộ xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 04/10/2022
  - Kết luận số 20 của Bộ Chính trị: Nghiêm khắc và nhân văn trong giữ gìn kỷ luật Đảng. - Nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới. - Đà Nẵng thí điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu.
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/09/2022
  - Quy định 80 của Bộ Chính trị: Đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. - Phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam ở tỉnh Hà Tĩnh. - Những đổi mới trong sinh hoạt chi bộ ở quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 20/09/2022
  Hơn một năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tại nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh Sơn La đã và đang có những thay đổi rất tích cực. Toàn đảng bộ đã đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cố gắng cùng nhiều cách linh hoạt, sáng tạo được thực hiện đã đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả hơn.
  Xem thêm Thu gọn
 • 13/09/2022
  - Cần coi từ chức là văn hóa, là sự tự trọng của cán bộ đảng viên. - Đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay - những điều cần nói.
  Xem thêm Thu gọn
 • 06/09/2022
  - Đảng bộ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. - Giới thiệu về gương một Chủ tịch UBND xã luôn vì dân ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
  Xem thêm Thu gọn
 • 30/08/2022
  - Cách mạng Tháng Tám và bài học tin dân, trọng dân. - Đánh giá cán bộ cần đổi mới và thực chất hơn. - Khó tìm nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng: Thực tế từ Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/08/2022
  - Luân chuyển cán bộ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn ở Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. - Tự soi, tự sửa ở Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh. - Công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
  Xem thêm Thu gọn
 • 17/08/2022
  - Vì sao nhiều cán bộ vi phạm, kỷ luật trước đó đều “hoàn thành tốt nhiệm vụ”? - Vĩnh Phúc xử lý nghiêm vi phạm, giữ vững kỷ luật Đảng. - Công an Hà Nam làm theo lời Bác để xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an trong lòng dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 09/08/2022
  - Một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là tự soi, tự sửa của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc tự soi, tự sửa sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự hoàn thiện mình, đồng thời làm cơ sở để góp ý cho người khác và làm căn cứ để xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm. Để tự soi, tự sửa có kết quả, mỗi cán bộ, đảng viên rất cần phải vượt qua chính mình. - Hiệu quả hoạt động tự soi, tự sửa ở Đảng bộ xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. - Quảng Bình xây dựng Nghị quyết riêng để phát triển miền núi.
  Xem thêm Thu gọn
 • 02/08/2022
  Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 đã ban hành Nghị quyết số 21 về “tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Để Nghị quyết này đi vào cuộc sống cần có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.
  Xem thêm Thu gọn
 • 26/07/2022
  - Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định đã bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, đồng thời cụ thể hóa các hình thức kỷ luật. Điểm đáng chú ý tại Quy định số 69 là lần đầu tiên các văn bản về xử lý, kỷ luật Đảng đề cập đến mức kỷ luật khi đảng viên chạy chức, chạy quyền. - Thanh Hóa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. - Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 19/07/2022
  - Kiểm soát quyền lực và vai trò của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. - Mở rộng thông tin thực hiện dân chủ trong Đảng ở Thái Bình thông qua ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/07/2022
  - Xử lý nhanh các vụ tham nhũng, tiêu cực làm tăng thêm niềm tin của nhân dân. - Phỏng vấn Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang. - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Đảng bộ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  Xem thêm Thu gọn
 • 05/07/2022
  - Hiệu quả bước đầu từ việc luân chuyển cán bộ về vùng khó khăn ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. - Ninh Bình luân chuyển để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. - Ở nơi lãnh đạo, đảng viên mỗi cuối tuần tìm về cơ sở.
  Xem thêm Thu gọn
 • 28/06/2022
  -Tiếp tục phát huy vai trò của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. - Ninh Bình học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/06/2022
  - Kiểm tra, giám sát phải thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng - Cần làm gì để các quy định của Đảng về nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu được thực hiện nghiêm hơn. - Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
  Xem thêm Thu gọn
 • 21/06/2022
  Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng có những chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/06/2022
  Thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng được xác định là một giải pháp quan trọng để thực hành dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc thực hiện quy chế này đã mang lại những kết quả thiết thực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục.
  Xem thêm Thu gọn
 • 07/06/2022
  - Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện đảm bảo cho sự vững mạnh của toàn Đảng. - Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. - Những đổi mới trong sinh hoạt chi bộ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 03/06/2022
  - Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. - Quảng Bình tăng cường công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. - Học và làm theo Bác trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/05/2022
  - Để Đảng mạnh hơn cần lựa chọn bố trí đúng cán bộ đủ tâm, đủ tài tham gia vào cấp ủy các cấp. - Quảng Nam chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở miền núi. - Những kinh nghiệm, cách làm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  Xem thêm Thu gọn
 • 17/05/2022
  - Sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách để Đảng mạnh hơn. - Hải Phòng tăng cường chất lượng trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện, xã. - Lào Cai thi đua làm theo lời Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 10/05/2022
  - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu từ các tổ chức cơ sở Đảng vững chắc, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. - Thành phố Thái Nguyên linh hoạt trong cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. - Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - những góc nhìn từ thực tế.
  Xem thêm Thu gọn
 • 04/05/2022
  -Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. - Làm gì để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hơn theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị. - Đảng bộ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
  Xem thêm Thu gọn
 • 26/04/2022
  - Thời gian qua công tác đánh giá cán bộ, đảng viên ở Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và cách làm, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thẩm quyền, công khai, khách quan. Như vậy, kết quả đánh giá chất lượng cán bộ ngày càng thực chất, phản ánh tương đối đầy đủ, chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ tương xứng với kết quả hoạt động của địa phương, đơn vị được giao lãnh đạo và quản lý. - Thực hiện luân chuyển cán bộ: Cách làm và hiệu quả ở tỉnh Hà Tĩnh và Lào Cai
  Xem thêm Thu gọn
 • 19/04/2022
  - Làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân qua xử lý tham nhũng, tiêu cực. - Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. - Một phần tư thế kỷ đi khám chữa bệnh cho đồng bào Đăk Glei.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/04/2022
  - Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên đối với hoạt động của doanh nghiệp. - Công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Những khó khăn và giải pháp tháo gỡ. - Tỉnh ủy Yên Bái với ngày cuối tuần cùng dân lan tỏa niềm hạnh phúc.
  Xem thêm Thu gọn
 • 05/04/2022
  - Vấn đề văn hóa, con người giữ vai trò cơ bản, quan trọng được thể hiện ở nhiều nội dung trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trước đòi hỏi từ thực tiễn đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã phát triển lý luận, nâng tầm quan điểm chỉ đạo khi xác định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững. - Kỷ luật cán bộ vi phạm làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của dân vào Đảng. - Nữ đảng viên Đặng Hồng Thanh, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 29/03/2022
  - Giải pháp để kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ. - Đảng bộ Hải Phòng với chương trình chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. - Đảng viên Sùng A Lý - Bí thư chi bộ gương mẫu ở xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điên Biên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 22/03/2022
  - Những năm qua đội ngũ cán bộ đảng viên đã có những chuyển biến cả nhận thức và hành động vì sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống mà trượt dài trong sự tha hóa quyền lực. Vì vậy, phòng chống tha hóa quyền lực trong giai đoạn hiện nay là giải pháp cấp thiết nhằm hiện thực hóa một trong những giải pháp đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra đó là: Kiên quyết đấu tranh phòng chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. - Những cách làm sáng tạo, thành công của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở Khánh Hòa và Nghệ An.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/03/2022
  - Xây dựng văn hóa trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII là xây dựng văn hóa đạo đức cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trung thực, tiên phong trong mọi hoạt động và phong trào. Đây chính là cách để mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ tự hoàn thiện mình mà còn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. - Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắck. - Thượng tá Nguyễn Bá Hanh – một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 09/03/2022
  - Những kết quả và giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của đảng. - Hải Phòng tăng cường kiểm tra giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên: Người lính biên phòng hết lòng vì dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 02/03/2022
  - Cơ sở cho niềm tin vững chắc xây dựng một Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường. -Thực trạng tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay và những giải pháp nâng cao công tác tự phê bình và phê bình.
  Xem thêm Thu gọn
 • 22/02/2022
  Vừa qua, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “ Thời gian tới sẽ thực hiện thí điểm một số chủ trương như người đứng đầu được lựa chọn giới thiệu và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình...”. Việc này nếu được thực hiện một cách bài bản, khoa học sẽ là bước đột phá trong công tác cán bộ và cũng là một trong những giải pháp kiểm soát quyền lực có hiệu quả.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/02/2022
  Cụ thể, chặt chẽ, khoa học, thống nhất, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tiếp tục tiến thêm một bước mới, thông qua việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định, gắn công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, chuyển từ phòng ngự sang phản công. Những động thái này cho thấy sự kiên trì, kiên quyết của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 08/02/2022
  Cách đây 92 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Kể từ đó Đảng đã khẳng định được vị trí vai trò trong lịch sử là chính đảng cầm quyền duy nhất đủ khả năng lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay. Xuân này, cũng là mùa Xuân thứ 92 của Đảng, cùng với niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, mỗi người trong chúng ta lại càng thêm tự hào, tin yêu hơn bao giờ hết vào vai trò của Đảng lãnh đạo toàn dân vượt qua mọi khó khăn, sóng gió, đặc biệt là trong hai năm qua khi dịch Covid - 19 bùng phát, để bước vào năm Nhâm Dần 2022 với khí thế và khát vọng mới về một đất nước hùng cường, thịnh vượng với những dấu mốc cụ thể như đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những ngày này, trong dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay dành thời lượng đề cập niềm tin yêu, tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên cũng như tổ chức cơ sở đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong bối cảnh mới.
  Xem thêm Thu gọn
 • 18/01/2022
  Thời gian qua Đảng và nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong nhận thức về kiểm soát quyền lực, chú trọng ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nói riêng để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện. Đã hình thành một bước cơ chế phòng ngừa chặt chẽ theo hướng bảo đảm, không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/01/2022
  - Sàng lọc cán bộ - Những thành công và hạn chế - Kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa đảng viên và tổ chức đảng vi phạm - Kinh nghiệm từ Bắc Giang. - Yên Bái nâng cao chỉ số hanh phúc của người dân sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  Xem thêm Thu gọn
 • 04/01/2022
  - Năm 2021 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng nhờ sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mà Nghị quyết Đại hội đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt được những thành công lớn, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Bắc Giang: Những thành công lớn trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Phát huy vai trò của đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
  Xem thêm Thu gọn
 • 29/12/2021
  - Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật góp phần tăng thêm sức mạnh cho cơ quan kiểm tra Đảng, nhằm đấu tranh có hiệu quả hơn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong nội bộ. - Nghệ An xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở.
  Xem thêm Thu gọn
 • 22/12/2021
  Xóa đói giảm nghèo là một trong những vấn đề xã hội được đặt vào vị trí ưu tiên giải quyết trong phát triển xã hội. Và là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, xác định là một trong những mục tiêu quan trọng phát triển đất nước. Nhiều năm qua Đảng, nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều Nghị quyết, chủ trương, chính sách, chương trình xoá đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/12/2021
  - Những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hoàn thiện thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Vấn đề phê bình, kiểm điểm, tự soi, tự sửa của đảng viên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 08/12/2021
  - Xây dựng và thực hành văn hóa trong đảng về đạo đức. - Chuyển biến trong xây dựng và chỉnh đốn đảng ở đảng bộ huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. - Cán bộ, đảng viên chi bộ khu vực Phú Thành, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ra sức thi đua học và làm theo Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 30/11/2021
  Để văn hóa thực sự đảm đương được sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi” và xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngoài việc thể chế hóa Nghị quyết bằng Luật pháp, xây dựng hệ tiêu chí quốc gia về văn hóa thì vấn đề giáo dục tuyên truyền về truyền thống, lịch sử văn hóa của dân tộc đến với mọi tầng lớp nhân dân, rồi sự gương mẫu thực hiện của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện các quy định của đảng và Nhà nước là những điều có nghĩa to lớn trong việc hiện thực hóa Nghị quyết.
  Xem thêm Thu gọn
 • 23/11/2021
  Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định lần này đã xác định rất rõ những căn cứ và quy trình để xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Các căn cứ trong miễn nhiệm, từ chức trong quy định mới đã cơ bản bao quát đầy đủ các tình huống đặt ra trong thực tiễn và kịp thời động viên, khuyến khích để cán bộ chủ động, từ chức. Quy định này là căn cứ và gương soi cho mỗi cán bộ, đảng viên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 16/11/2021
  - Cần hiểu đúng Quy định về 19 điều đảng viên không được làm để thực hiện cho hiệu quả. - Phê bình và tự phê bình: Giúp nhau tự soi, tự sửa làm cho đảng mạnh hơn. - Vai trò của đảng viên trong xoá đói giảm nghèo ở Mộc Châu- Sơn La.
  Xem thêm Thu gọn
 • 09/11/2021
  Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội cùng các địa phương trong cả nước vừa trải qua giai đoạn cam go khi phải ứng phó với làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19. Đây cũng là giai đoạn chứng tỏ tinh thần đồng khởi mới, sức mạnh và bản lĩnh của toàn hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội cũng như sự ủng hộ, niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp để đồng lòng vượt qua gian khó. Nhận thức sâu sắc vị thế là Thủ đô – trái tim của cả nước. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã và đang kiên trì nhận thức rõ, quyết tâm cao, nhất quán tinh thần đoàn kết, vững tin, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới.
  Xem thêm Thu gọn
 • 02/11/2021
  Trước yêu cầu của thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm. Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức chính trị cách mạng của đảng viên và phòng tránh những sai lầm, thiếu sót trên tinh thần tự soi, tự sửa, tự chịu trách nhiệm.
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/10/2021
  Trong những năm qua, Đảng ta đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục, chữa trị “căn bệnh” chủ nghĩa cá nhân. Đây vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 19/10/2021
  Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt đảng, nguyên tắc này là quy luật phát triển của đảng, là biện pháp thiết thực làm cho đảng luôn tiến bộ và ngày càng vững mạnh. Trong 91 năm qua nhờ sự nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, từ đó đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm mà uy tín của đảng trước Nhân dân ngày càng củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, cũng có lúc, có nơi công tác tự phê bình và phê bình không được các tổ chức đảng và người đứng đầu nghiêm túc thực hiện, thậm chí còn lạm dụng phê bình để tâng bốc hoặc hạ bệ nhau.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/10/2021
  Tham nhũng và tiêu cực đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Do đó, công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy, tại Hội nghị Trung ương 4 – Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung nhiều điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 05/10/2021
  Một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo và quyết định tại Hội nghị Trung ương 4 – khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội đó là: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, sửa đổi, bổ sung quy định số 47 ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
  Xem thêm Thu gọn
 • 28/09/2021
  - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đáng chú ý trong kết luận, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách. Tập trung vào những vấn đề chưa được quy định, hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực. Tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. - Để việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng thực chất. - Những đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 21/09/2021
  - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - công việc thường xuyên, liên tục để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. - Luân chuyển cán bộ về với vùng khó khăn – Bài học từ thực tế ở Quảng Nam.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2021
  - Cuộc đấu tranh phòng chống tha hóa quyền lực, kiểm soát quyền lực đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả cao nhất. - Quyết tâm và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. - Hà Tĩnh đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.
  Xem thêm Thu gọn
 • 07/09/2021
  - Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương và đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Điều này đặt ra những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm tự giác nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng các cấp ủy Đảng. - Mở rộng sự tham gia, giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng. - Học và làm theo Bác ở đảng bộ phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 31/08/2021
  Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh. Cán bộ, đảng viên mà trước hết là người lãnh đạo đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Danh dự, uy tín của cán bộ, đảng viên không thể đo đếm hay mua bằng tiền, vàng hoặc vật chất. Danh dự cũng không tự dưng có được mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện.
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/08/2021
  - Trong bối cảnh cả nước đang tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống dịch Covid-19, nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn được Đảng ta tăng cường chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ XIII. - Duy trì sinh hoạt đảng trong điều kiện dịch bệnh – đổi mới để thích ứng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 18/08/2021
  Đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ 4 đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống chính trị và người dân Thủ đô, trong việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, vai trò của cấp ủy cơ sở được phát huy mạnh mẽ. Trong đó tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên là điểm tựa cho việc phòng, chống dịch có hiệu quả.
  Xem thêm Thu gọn
 • 10/08/2021
  - Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang là vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng hiện nay. Tham nhũng làm tổn hại nghiêm trọng sức mạnh của chế độ, làm tổn thương xã hội và xâm hại lợi ích của nhân dân. Tham nhũng còn làm hoen ố thanh danh của Đảng, làm sụt giảm niềm tin của nhân dân. Để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt kết quả tốt hơn thì trước hết các cấp ủy đảng và đảng viên phải thực sự vào cuộc mạnh mẽ hơn. - Những vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Thanh Hóa – sức lan tỏa của những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 03/08/2021
  Đảng ta khẳng định “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”. Không ngừng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là phương hướng cơ bản để phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đây cũng là một trong ba khâu đột phá chiến được đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định và làm rõ.
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/07/2021
  Đảng ta luôn khẳng định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã rút ra sáu bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát. Đó là Đảng phải tăng cường hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định của Đảng, để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm. Kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 20/07/2021
  Một trong ba khâu đột phá chiến lược mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh đó là: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Từng bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ. Đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
  Xem thêm Thu gọn
 • 13/07/2021
  Kiểm soát quyền lực được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, đã làm xuất hiện những quan hệ không lành mạnh giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, can thiệp vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách để có đặc quyền, đặc lợi, hình thành lợi ích nhóm, gây hậu quả xấu về kinh tế- xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Kết quả phát hiện, xử lý nhiều vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới một số cán bộ lãnh đạo cao cấp gần đây cho thấy tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền lực đang ở mức đáng báo động, trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý, điều hành đất nước. Do đó, việc nhận diện và kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong xã hội, ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, sử dụng sai trái quyền lực để tham nhũng là yêu cầu cấp thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phòng chống tham nhũng.
  Xem thêm Thu gọn
 • 06/07/2021
  -Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng. Đó là nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Đảng, vừa đảm bảo cho Đảng có sự thống nhất về ý chí và hành động, vừa phát huy được dân chủ trong Đảng tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng. -Tạo sức bật mới cho sự phát triển từ tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch, để sớm đưa tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, theo tinh thần nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  Xem thêm Thu gọn
 • 29/06/2021
  - Ngày 24/6 vừa qua, thay mặt Ban bí thư ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã kí ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. - Xây dựng chủ nghĩa xã hội hướng đến sự công bằng, bình đẳng đảm bảo tốt nhất cuộc sống của nhân dân. - Câu chuyện về ông Phạm Quang Diệu, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chung Văn Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh – người cán bộ cơ sở hết lòng vì việc chung.
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/06/2021
  - Giai đoạn 2020 – 2025 tỉnh Quảng Nam xác định đầu tư phát triển hạ tầng là một trong ba mũi nhọn đột phá, trong đó công tác bồi thường và tái định cư giữ vai trò then chốt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quảng Nam đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nổi bật trong công tác này là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên đáng kể, cùng với chính quyền tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Người đứng đầu cấp ủy luôn sâu, xát cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp để tìm sự đồng thuận từ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - những vấn đề đặt ra. - Ông Dương Kim Huy, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - Một cán bộ hết lòng vì dân
  Xem thêm Thu gọn
 • 16/06/2021
  - Những ưu điểm và hạn chế sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Vấn đề kê khai tài sản và thu hồi tài sản trong những vụ án tham nhũng - Từ quy định đến thực hiện.
  Xem thêm Thu gọn
 • 08/06/2021
  - Từ năm 2015 đến nay, Thành phố Hà Nội đã thành lập mới được gần 900 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng tổng số tổ chức đảng ở khu vực này lên gần 1.700, với hơn 6000 đảng viên. Tuy nhiên, so với yêu cầu và tiềm năng thì công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở Thành phố Hà Nội vẫn còn khiêm tốn, đòi hỏi các ngành chức năng cần có cách làm mới, với những giải pháp phù hợp để có thể đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển đảng trong khu vực tư nhân hiệu quả hơn. - Hà Tĩnh gắn thực hiện Chỉ thị 05 về Học tập, làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương - Các giải pháp ngăn ngừa cán bộ, đảng viên sa vào tệ nạn xã hội
  Xem thêm Thu gọn
 • 01/06/2021
  - Trong các nhóm giải pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được nêu trong văn kiện Đại hội XIII có nhấn mạnh về giải pháp Đảng khuyến khích và bảo vệ cán bộ thực hiện “6 dám”. Đó là, "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu". Đây là một điểm nhấn quan trọng tạo điều kiện cho những cán bộ có đổi mới, sáng tạo đột phá, quyết liệt hành động vì lợi ích chung. - Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở tỉnh Bình Dương - Tấm gương đảng viên Vũ Quý Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân – “cây sáng kiến” của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/05/2021
  - Trong bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam”. Từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những nhận thức rất mới, rất sâu sắc về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để các nhà lý luận tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ. Đồng thời cũng đặt ra những vấn đề về cụ thể hóa, thể chế hóa trong chính sách và pháp luật. - Đảng bộ thành phố Hải Phòng quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. - Noi gương Bác Hồ để giúp dân và xây dựng quê hương.
  Xem thêm Thu gọn
 • 25/05/2021
  - Phát huy tinh thần gương mẫu và trách nhiệm của Đảng viên, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Kết quả tích cực từ việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 18/05/2021
  Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng viên có vai trò quan trọng nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng. Vậy nhưng hiện nay vẫn còn tình trạng một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết nên có biểu hiện khoán “trắng” cho cơ quan tuyên giáo; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc cán bộ, đảng viên có nhận thức lơ là hoặc sai lệch về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiên cứu lý luận chính trị dễ dẫn đến tất yếu lười học, ngại học, học đối phó.
  Xem thêm Thu gọn
 • 18/05/2021
  Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược đó là “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển- trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đột phá về nhân lực và hạ tầng, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững”. Vậy làm gì để thực hiện tốt khâu đột phá về thể chế mà trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Xem thêm Thu gọn
 • 22/04/2021
  - Nêu gương của cán bộ đảng viên – Một phương thức lãnh đạo của Đảng - Những nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên và những vấn đề cần quan tâm để nêu gương thực sự có hiệu quả. - Giới thiệu về Bí thư Chi bộ nhiệt huyết ở thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/04/2021
  - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng là Đảng của giai cấp lao động mà cũng là Đảng của toàn dân. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đảng chỉ có một điều là phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân”. Trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đặc biệt, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, điều này được đưa vào văn kiện Đại hội một cách cụ thể, rõ ràng và nổi bật. - Tăng cường đối thoại, lắng nghe dân - Một trong những phương pháp hiệu quả để xây dựng đảng. - Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.
  Xem thêm Thu gọn
 • 06/04/2021
  - Xây dựng Đảng về đạo đức, một yêu cầu mới trong công tác xây dựng Đảng, từ tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là kết quả xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ khóa XII. Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đặt vấn đề cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Đó là “tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. - Thay đổi lớn ở xã dân tộc vùng sâu Nậm Pì, huyện biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu nhờ phát huy được vai trò tiên phong tổ chức Đảng và đảng viên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 30/03/2021
  - Nêu gương của cán bộ đảng viên, bắt đầu từ việc nghiêm túc trong học tập Nghị quyết. - Xây dựng Đảng về cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XIII – Những vấn đề cần quan tâm. - Chi bộ thôn Tung Dao, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai luôn sâu sát cùng nhân dân để tìm hướng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 23/03/2021
  - Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, những điểm nhấn và vấn đề đặt ra theo Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng. - Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. - Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm theo lời Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 16/03/2021
  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh luôn là nhiệm vụ then chốt, mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của Đảng trong mọi giai đoạn. Kết quả của công tác này quyết định trực tiếp đến sức mạnh uy tín và sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ và sự phát triển của đất nước cũng như niềm tin của nhân dân vào Đảng.Tuy nhiên mỗi giai đoạn có những nội dung, công việc và cách thức tiến hành khác nhau. Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đã có những điểm gì mới và những vấn đề gì cần quan tâm?
  Xem thêm Thu gọn
 • 09/03/2021
  Kiểm tra giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, cũng là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần quan trong vào sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp Cách mạng của Đảng và Dân tộc. Với ý nghĩa đó, tại các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Một trong những yêu cầu nhiệm vụ được đề ra tại Đại hôi 13 của Đảng đó là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng…
  Xem thêm Thu gọn
 • 02/03/2021
  - Đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Lấy hạnh phúc ấm lo của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu - Hiệu quả trong công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Ninh - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như muôn con sông hòa thành biển lớn.
  Xem thêm Thu gọn
 • 23/02/2021
  Một trong những nội dung mới, là điểm nhấn quan trọng trong báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bổ sung thành tố “Dân giám sát dân thụ hưởng” vào phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thành "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều này càng cho thấy, Đảng ta không có lợi ích nào khác là phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Nhân dân là trên hết, vừa là chủ thể vừa là động lực và mục tiêu của cách mạng. Chương trình hôm nay sẽ bàn luận và phân tích rõ hơn giá trị và ý nghĩa của nội dung mới này với sự tham gia của Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Phan Xuân Sơn - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 02/02/2021
  Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Với sự thống nhất rất cao, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Xem thêm Thu gọn
 • 29/01/2021
  Nội dung chính: - Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu bật khát vọng phát triển đất nước và để hiện thực hóa khát vọng đó thì việc xác định mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn và tầm nhìn dài hạn là đặc biệt quan trọng. Đại hội XIII của Đảng đang diễn ra tiếp tục khẳng định phải kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát huy các nguồn lực, chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. - Ba đột phá chiến lược với những bổ sung trong Báo cáo Đại hội XIII thể hiện rõ sự “đột phá trong đột phá”. - Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc – người cán bộ dám làm, dám chịu
  Xem thêm Thu gọn
 • 26/01/2021
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước. Bởi thực tiễn đã chứng minh mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Sự thống nhất đó là nhân tố cơ bản làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cách mạng giải phóng dân tộc kháng chiến chống xâm lược. Làm nên thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sức mạnh dời non, lấp biển, sự thống nhất ý Đảng và lòng dân, giữa lý tưởng của Đảng với khát vọng “không có gì quý hơn độc lập tự do” và ấm no hạnh phúc của nhân dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 19/01/2021
  - Hội nghị lần thứ XV Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII hoàn thành nội dung chương trình đề ra. - Sức lan toả và niềm tin, kỳ vọng của đảng viên, nhân dân vào Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương VI Khóa XII về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/01/2021
  Nội dung chính: - Nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngành nội chính Đảng đã tích cực tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng. - Lạng Sơn nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. - Noi gương Bác Hồ để xây dựng chi bộ vững mạnh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 05/01/2021
  Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn dành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước, hiện thực hóa khát vọng đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
  Xem thêm Thu gọn
 • 29/12/2020
  Nội dung chính: - Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII của Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội 13 của Đảng. Trong đó đề nghị: Kiên quyết khắc phục tiêu cực vận động không lành mạnh như gặp gỡ, trao đổi và vận động vì lợi ích cá nhân tại Đại hội. - Bắc Giang đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. - Cán bộ đảng viên Chi bộ 2 phường An Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ vận động nhân dân làm theo gương Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 22/12/2020
  Nội dung chính: - Kết quả Hội nghị Trung Ương XIV mang đến niềm tin mới, động lực mới cho toàn đảng, toàn dân - Quyết tâm và mong muốn của Đảng về những thay đổi mạnh mẽ trong công tác cán bộ - Những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu vực nông thôn
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/12/2020
  - Công tác phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm và không có ngoại lệ - Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng. - Đảng bộ Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
  Xem thêm Thu gọn
 • 08/12/2020
  Nội dung chính: - Danh dự là điều thiêng liêng cao quí nhất đối với mỗi đảng viên - Trường Chính trị Trần Phú, Hà Tĩnh - Đổi mới sáng tạo trong đào tạo cán bộ. - Đảng bộ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên học theo Bác, làm những việc có lợi cho nhân dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 01/12/2020
  Nội dung chính: - Cán bộ kiểm tra đảng phải thực sự liêm khiết, bản lĩnh - Đánh giá cán bộ, những vấn đề cần nói. - Luân chuyển cán bộ, hiệu quả từ thực tế ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/11/2020
  Nội dung chính: - Dân là gốc, là trung tâm và là chủ thể của sự đổi mới phái triển đất nước điểm nhấn quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII. - Vấn đề dân tộc trong Dự thảo văn kiện và những ý kiến của ông Lù Văn Que, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương. - Thái Nguyên hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vai trò của Đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ.
  Xem thêm Thu gọn
 • 17/11/2020
  Nội dung chính: - Phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của Nhân dân trong đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. - Hà Giang thực hiện mục tiêu đột phá phát triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. - Người đảng viên trẻ ở Tiền Giang nặng tình với đồng bào miền Trung.
  Xem thêm Thu gọn
 • 10/11/2020
  Nội dung chính: - Định hướng công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. - Những đổi mới mang tính đột phá từ các Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Xây dựng Nhà nước pháp quyền trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII.
  Xem thêm Thu gọn
 • 04/11/2020
  Qua tìm hiểu việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng tại 4 tỉnh miền núi Tây Bắc là: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu, thực tế cho thấy sau thời gian công tác, nhìn chung đội ngũ đảng viên hưu trí vẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Nhiều người còn tham gia các chức danh bán chuyên trách ở các thôn, bản, tổ dân phố, luôn đi trước dẫn đầu, “nghỉ hưu không nghỉ việc”, tạo thêm sức mạnh và vai trò của Đảng tại cơ sở. Song cũng có một thực tế đáng quan tâm hiện nay, có không ít đảng viên khi về nghỉ hưu hoặc nghỉ việc không chuyển sinh hoạt; có chuyển nhưng đem hồ sơ về “cất tủ” hoặc viện lý do sức khỏe; đi làm ăn xa để được miễn, giảm công tác và sinh hoạt đảng. Đây cũng là biểu hiện suy thoái về tư tưởng của một bộ phận đảng viên, một kẽ hở mà bộ phận đảng viên đó tìm cơ hội để trốn tránh trách nhiệm của mình. Qua đó cũng cho thấy trách nhiệm của chi bộ khi giải quyết cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng không đúng đối tượng, không đúng quy trình, quy định dẫn đến phải xem xét xử lý kỷ luật, xóa tên nhiều đảng viên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 28/10/2020
  Nội dung chính: - Nhìn lại Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương. - Lấy ý kiến nhân dân góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng: Làm thế nào để nhận được sự góp ý thực tâm của nhân dân và bộ lọc cầu thị của Đảng. - Đảng bộ Thanh Hóa: Thành công lớn trong một nhiệm kỳ -Tạo tiền đề cho phát triển trong tương lai. - Hà Giang: Học tập và làm theo Bác
  Xem thêm Thu gọn
 • 21/10/2020
  Nội dung chính của chương trình: - 50 Đảng bộ trực thuộc TW tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Đà Nẵng sửa chữa khuyết điểm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. - Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khát vọng vươn lên vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. - Gương đảng viên làm theo lời Bác ở Đại học Vinh, Nghệ An.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/10/2020
  Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng góp ý dự thảo văn kiện để gây nhiễu thông tin để chống phá Đảng, Nhà nước. Hải Phòng chọn đúng cán bộ để làm tốt công việc. Chi bộ khu vực An Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực.
  Xem thêm Thu gọn
 • 08/10/2020
  Nội dung chính của chương trình: - Ninh Bình cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Làm gì để giám sát có hiệu quả việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên. - Kiều Đình Thỏa, đảng viên trẻ hăng say với sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật.
  Xem thêm Thu gọn
 • 01/10/2020
  - Thanh Hóa nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở vào cuộc sống. - Thái Bình bảo đảm nhân sự, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. - Cán bộ, đảng viên khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống cho người dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 23/09/2020
  Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội đối với một số Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Hà Nam tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá, xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh. Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh với nhiệm vụ xây dựng đô thị hiện đại văn minh. Học và làm theo Bác ở Hưng Yên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Vai trò trách nhiệm của đảng viên và đại biểu đảng viên với đại hội đảng các cấp. Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp. Bí thư chi bộ bản Dao làm theo lời Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Thấy gì từ những vi phạm trong bầu cử tại một số Đại hội cấp cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Thái Nguyên. Không khí lao động tại các công trình chào mừng Đại hội Đảng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Làm gì để bầu chọn đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài tham gia vào cấp ủy các cấp. Nghi Xuân - Hà Tĩnh những thành công sau một nhiệm kỳ. Bí thư Bí thư Đảng ủy xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Thào A Tủa: Nói để dân nghe, làm để dân tin.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Bài học về công tác nhân sự, nhìn từ các đại hội đảng cơ sở và cấp trên cơ sở. Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, một nhiệm kỳ đột phá. Những tấm gương học tập làm theo lời Bác bằng những việc thiết thực cụ thể.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/09/2020
  Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt nên có trường hợp bầu không đúng với đề án nhân sự được phê duyệt. Một số ít nơi, nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử, cá biệt có cán bộ chủ chốt tái cử không trúng cử cấp ủy hoặc bí thư, phó bí thư. Đặc biệt, một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vậy việc chỉ định Bí thư tại Đại hội có gì bất thường và gây ra những hệ lụy gì?
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Bịt lỗ hổng trong công tác cán bộ. Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, vững bước vào chặng đường mới. Học theo Bác, làm việc có ích cho dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/09/2020
  Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng. Vĩnh Phúc đẩy mạnh kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ thị trấn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/09/2020
  Thành công của Đại hội cấp cơ sở và một số Đại hội cấp trên cơ sở ở Hà Nội cho thấy, một trong những thành công lớn của Hà Nội là công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Đáng chú ý, nhờ tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tập trung xử lý dứt điểm những sai phạm và những vấn đề chưa thật sự thống nhất nên 83 tổ chức cơ sở Đảng được nhìn nhận, đánh giá có vấn đề, mất đoàn kết trước đại hội đều đã tổ chức Đại hội thành công. Từ thành công trong công tác lựa chọn nhân sự tại Đại hội cấp cơ sở cho thấy, “Để Hà Nội “cất cánh”- Nhân sự cấp ủy khóa mới phải thực sự có “TẦM”, có “TÂM”.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/09/2020
  Hưng Yên hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Những điều rút ra. Công tác nhân sự tại đại hội Đảng các cấp - những góc nhìn. Tấm gương trẻ học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực.
  Xem thêm Thu gọn
 • 12/09/2020
  Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Nhìn lại đại hội cấp trên cơ sở: Đề cao trách nhiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự. Làm theo Bác từ những việc thường ngày.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Bầu bí thư Tỉnh ủy tại đại hội, bước đột phá của tỉnh Quảng Ninh. Hiệu quả việc bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, nhìn từ thực tiễn ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Học và làm theo lời Bác từ những điều bình dị.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Nhìn lại đại hội điểm cấp trên cơ sở. Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm. Lực lượng vũ trang Cần Thơ xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Lấy ý kiến Nhân dân để lựa chọn cán bộ. Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng ở Ninh Bình. Gương về nữ Bí thư đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Những thông tin đáng chú ý về xây dựng Đảng. Sức lan tỏa của Nghị quyết chuyên đề ở Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Những điều bí thư Chi bộ cần có. Một bí thư Chi bộ “Nói đi đôi với làm, phát huy vai trò nêu gương”ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
  Xem thêm Thu gọn
 • 14/09/2020
  Thái Nguyên chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Vai trò của đảng viên với việc lựa chọn nhân sự. Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong việc học và làm theo lời Bác ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp ở tỉnh Thanh Hóa. Đảng bộ Can Lộc - Hà Tĩnh: Những dấu ấn sau một nhiệm kỳ. Nông dân Lào Cai vâng lời Bác dạy.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Thực hiện Chỉ thị 05 về dẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh, ở các lĩnh vực khác nhau, địa phương khác nhau đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến lan tỏa trong xã hội, tạo hình ảnh gần gũi, thân thuộc của người cán bộ gắn bó với nhân dân. Chương trình giới thiệu một số tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Trách nhiệm nêu gương: Cương vị càng cao, ở những thời điểm quyết định càng phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu. Thành phố Hà Nội: Củng cố xây dựng Đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Điều chỉnh thời gian và hình thức tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Vai trò của đảng viên và cấp ủy ở Can Lộc, Hà Tĩnh trong phòng chống dịch Covid-19. Đồn biên phòng Bắc Sơn, bộ đội biên phòng Quảng Ninh làm theo lời Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Mở rộng dân chủ, chọn được người tài - Hiệu quả từ chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại các tỉnh Quảng Ninh và Hà Tĩnh. Hà Nam với những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cán bộ y tế bám bản chống dịch ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Làm gì để đảng viên cán bộ thực hiện nghiêm túc hơn sự nêu gương? Đảng bộ xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh với những giải pháp nâng cao sinh hoạt chi bộ. Gương về một Thầy giáo, Bí thư chi bộ tận tụy với công việc.
  Xem thêm Thu gọn
 • 15/09/2020
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Tín hiệu đáng mừng từ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng cơ sở, các đảng viên trong vận động người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện. Cần khắc phục thực trạng nhiều người dân chưa mặn mà với mua bảo tự nguyện.
  Xem thêm Thu gọn
 • 16/09/2020
  Bắc Giang tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Hiệu quả đối thoại của người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Học theo Bác, làm việc có lợi cho dân.
  Xem thêm Thu gọn
 • 16/09/2020
  Nghệ An: Công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ các cấp. Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cựu chiến binh, đảng viên Đỗ Kim Huyền, Chi uỷ viên Chi bộ và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ hết lòng vì việc chung.
  Xem thêm Thu gọn
 • 16/09/2020
  Hải Phòng tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Những điều rút ra từ đại hội điểm ở Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 17/09/2020
  Hoãn Đại hội Đảng trong cao điểm dịch covid-19. Lan tỏa tinh thần vượt khó sau Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở ở Kon Tum. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh làm theo lời Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 17/09/2020
  Nâng cao chất lượng công tác xây dựng báo cáo chính trị tại đại hội cơ sở. Đảng bộ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh: Sâu sát cơ sở, củng cố, kiện toàn tổ chức. Nghĩa Lộ - Yên Bái: Nêu cao tinh thần trách nhiệm theo gương Bác.
  Xem thêm Thu gọn
 • 17/09/2020
  Nghệ An: Chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hà Tĩnh: Sức lan tỏa từ học và làm theo Bác. Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.
  Xem thêm Thu gọn
 • 21/09/2020
  Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội đối với một số Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác nhân sự - Bài học rút ra từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh: Một cán bộ hết lòng vì dân.
  Xem thêm Thu gọn